QUÈ EN PENSA LA IAEDEN SOBRE EL DESPLEGAMENT DE LES FONTS D’ENERGIA RENOVABLE A L’ALT EMPORDÀ?

PER QUÈ SÓN TAN IMPORTANTS LES FONTS D’ENERGIA RENOVABLE?

Perquè, i tal com defensa la comunitat científica, a causa de l’escalfament global d’origen antropogènic derivat del canvi climàtic, resulta imprescindible la reducció de gasos d’efecte hivernacle, tot apostant per les fonts d’energia anomenades “renovables”, ja que aquestes no generen aquesta mena de gasos.

I LA UNIÓ EUROPEA, QUÈ EN DIU AL RESPECTE?

En aquest sentit, la UE s’ha pronunciat a favor d’accelerar l’adopció de les fonts d’energia renovable per tal d’aconseguir l’objectiu de reduir les emissions netes de gasos d’efecte hivernacle en, com a mínim, un 55 % per l’any 2030. Per aquest motiu, promou arribar a l’any 2030 amb un 42% de producció d’energia renovable en cada país de la unió.

I QUÈ MÉS DIU…?

Doncs que, si bé abans del maig del 2024 els estats membres ja haurien d’haver designat les zones preferents d’implementació de les energies renovables tant en l’àmbit terrestre com en el marí, també declara que tant les unes com les altres haurien d’ocasionar el mínim impacte ambiental possible.

Per aquest mateix motiu s’hi exclourien:

  • les zones Xarxa Natura 2000 
  • les rutes definides de migració d’aus.

A afegir en aquest sentit, però, que l’Estratègia de Biodiversitat de la UE també obliga els estats membres a protegir un 30% del seu espai terrestre i un 30% del seu espai marítim.

I si bé l’Estat Espanyol ja compta amb un 27% de la seva superfície terrestre protegida, tan sols compta amb el 13% de la marítima.

Cal destacar, en aquest sentit, que tant l’Albera com el golf de Roses:

  • són espais d’alta biodiversitat
  • compten amb zones Xarxa Natura 2000 
  • són zones de migració d’aus

És impensable pensar, llavors, que aquest objectiu d’ampliar les zones protegides marítimes fins a arribar al 30% de l’espai marítim de cada país, no contempli, actualment, la protecció del golf de Roses, un espai natural molt proper al Cap de Creus, les Medes i el Montgrí, i una de les zones marítimes amb més biodiversitat de la península Ibèrica (a subratllar que el govern espanyol ha desestimat que s’instal·li cap parc eòlic en altres zones del litoral mediterrani espanyol que compten amb unes condicions biològiques semblants).

ALESHORES, PER QUÈ ENS OPOSEM A LA INSTAL·LACIÓ DE PARCS EÒLICS A L’ALBERA I AL GOLF DE ROSES, SI ÉS ON FA MÉS VENT?

Doncs, precisament, per dos motius.

  • per què són espais molt sensibles, productius i rics en biodiversitat
  • per què ambdues zones són corredors migratoris d’aus i de cetacis (zones que, segons la directiva europea, no són idònies per a instal·lacions d’aquest tipus a causa de l’impacte negatiu que suposen sobre la seva biodiversitat).

AMB TOT AIXÒ, S’HAURIA D’ENTENDRE QUE ENS OPOSEM A LES FONTS D’ENERGIA RENOVABLE?

No, evidentment.

Al que ens oposem, realment, és als grans projectes eòlics i solars ubicats en espais altament sensibles mediambientalment, així com a les grans instal·lacions destinades a exportar l’energia i a especular econòmicament amb la producció energètica.

En canvi, apostem per potenciar la generació d’energia renovable per autoconsum i les comunitats energètiques destinades a abastir preferentment a la població local.

I, DAVANT TOT PLEGAT, QUINA ALTERNATIVA PROPOSEM?

Doncs, i amb la voluntat de no obviar tampoc els principis de la justícia energètica, climàtica i social, proposem un model de desenvolupament de les fonts d’energia renovable que respecti els punts que podreu trobar en el següent enllaç.

RENOVABLES SÍ, PERÒ NO PAS AIXÍ!

Les grans energètiques continuen aprofitant la liberalització i facilitació d’implantació de grans parcs eòlics i fotovoltaics que permet el Decret Llei 16/2019 de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovablesAixí doncs, actualment s’estan tramitant diversos parcs eòlics i solars a la comarca, els eòlics concentrats a la zona de l’Albera. Alguns d’aquests projectes ja han estat acceptats a tràmit per la ponència d’energies renovables, d’altres s’han rebutjat i la majoria encara estan pendents de tramitació. Els aerogeneradors d’aquests parcs eòlics, són els d’última generació, que fan uns 200 metres d’alçada els edificis més alts de la comarca fan uns 60 metres.

Projectes de parc eòlics a l’Alt Empordà (tots concentrats a la zona de l’Albera)

Perquè ens oposem a l’actual model d’implantació de les renovables?Què proposem?

La postura de la IAEDEN és contrària al model d’implantació d’energies renovables actual, en cap cas estem en contra de la transició d’energies fòssils a renovables, de fet, és l’únic camí per pal·liar els efectes del canvi climàtic.
La implantació que s’està imposant ara és purament especulativa i buscant un model energètic basat en grans projectes de parcs eòlics i solars que abasteixin la població, suposant això la continuació del model oligopolístic actual i generant un fort impacte ambiental, paisatgístic i social als llocs on es desenvolupen. Per contra nosaltres defensem que el model que ha de prevaldre és del de petita i mitjana escala, d’autoconsum i comunitats energètiques que permeti que, després de molts d’anys d’abús per part de les grans elèctriques, l’energia torni a ser un recurs en mans de la població, democratitzant així la seva producció i essent valorada com el que és, una necessitat bàsica.
És per tot això que lluitem i pressionem perquè, abans de desenvolupar grans infraestructures energètiques amb l’impacte ambiental que això té, s’assoleixi el màxim nombre d’instal·lacions d’autoconsum i producció d’escala petita i mitjana, la qual està estimada que podria cobrir el 30% de la demanada energètica catalana.
Efectivament amb això no tindrem suficient per cobrir tota la demanda energètica, però la resta de grans projectes que s’hagin de desenvolupar exigim que es facin primer de tot basats en una planificació energètica territorial i es dimensionin a les necessitats i realitats ambientals dels llocs on s’hagin d’instal·lar. Aquest desenvolupament haurà d’anar acompanyat per suposat amb una millora en l’eficiència en el consum energètic d’empreses i habitatges, la potenciació de models de mobilitat amb baixa demanda energètica (transport col·lectiu) i estils de vida (dieta, consum, oci, etc) que suposin un menor consum energètic.

Cas especial: Parc Eòlic Tramuntana (medi marí)

Es vol projectar un parc eòlic amb 80 aerogeneradors de 254 m d’alçada al Golf de Roses. Aquest és un cas especial per la ubicació i embergadura del projecte. Al ser en medi marí, es tramita a nivell estatal.

0
Redifussio no oficial. El web oficial es a iaeden.cat
Advocats a Figueres