ACTE INFORMATIU I DEBAT A SANT PERE PESCADOR PER DENUNCIAR LA PRIVATITZACIÓ DEL CAMI DE LA GOLA DEL FLUVIÀ I LES ACTIVITATS IL.LEGALS QUE ES FAN AL FLUVIÀ NÀUTIC.

El Grup en Defensa de la Gola del Fluvià existeix des del novembre del 2022. Des de la seva fundació no ha aturat d’aplegar informació i, més endavant, ha fet campanyes d’informació.
L’acte del 23F el considerem un important esglaó. Volem donar la nostra opinió del tema, basada en la informació recollida, a la gent del poble de Sant Pere Pescador i crear un debat públic.
El Fluvià Nàutic no és només propietat privada sinó també de l’ajuntament de Sant Pere, la Generalitat i l’INCASOL. Mai pot ser port. El seu espai forma part de Xarxa Natura 2000 i altres proteccions pròpies d’un àmbit natural cada dia més valorat i que forma part d’un conjunt únic com és la bocana del riu Fluvià. A més, te superfícies dins la zona de servitud marítim-terrestre que limiten els seus usos i és veí del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà.
Malgrat tot, el promotor del Fluvià Nàutic cobra peatge per arribar fins la platja i gola del costat esquerra del Fluvià. Fent seva la propietat de tot els terrenys del Fluvià Nàutic, des de l’estiu del 21 hi fa activitats econòmiques sense cap autorització: càmping, aparcament, lloguer d’amarres, kayaks i motos aquàtiques, guingueta i altres.
Des de fa anys, aquest promotor ha propagat el seu relat on manca la informació o la manipula amb afirmacions molt allunyades de la realitat, basat en interessos personals i certes habilitats de llenguatge jurídic sense que cap administració li faci front.
A l’acte volem aportar arguments que donen suport a canvis d’un espai que està dins el terme del nostre poble i és patrimoni de tots per exigir la recuperació de més de 60.000m2 de sòl públic que son de tots els ciutadans i, especialment dels santperencs. Que tots nosaltres puguem gaudir d’aquesta superfície pública i s’eviti que un promotor privat en faci un ús indegut i lucratiu.
A l’acte es projectarà un vídeo i hi intervindran ponents de la IAEDEN, del Grup Gola i l’alcalde de Sant Pere Pescador, per donar pas a un debat que desitgem sigui ampli i substanciós.

Portaveu del Grup en Defensa de la Gola del Fluvià:
JoanMedard, joanmedard@gmail.com

LA GOLA CONTINUA SENT UNA VERGONYA

Des de l’estiu del 2021 només es pot accedir amb vehicle a la Gola pagant peatge. Sense cap permís de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador ni de Costes de la Generalitat, el promotor hi està exercint activitats econòmiques sense autorització i havent-se apropiat d’un espai públic. Una situació clarament il·legal es va consolidant sense que cap administració faci actuacions que les eviti.

Per això el novembre del 2022 és va formar el Grup en Defensa de la Gola del Fluvià i el juliol del 2023 vam publicar l’extens full informatiu “la Gola de la Vergonya”*. Progressivament hem presentat denúncies a les corresponents administracions i hem aplegat informacions que són totalment oposades al discurs que va divulgant l’esmentat promotor.

Ell no és el propietari únic del Fluvià Nàutic, avui anomenat de “Port Natura”. Al Registre de la Propietat consta que pertanyen a l’Ajuntament 59.425 m2, a la Generalitat 2.234 m2 i 1.365 m2 al Incasòl. Tanmateix “Canales del Fluvià Nàutic SL” ja fa més de dos anys que ha ocupat la totalitat de l’àmbit.

Davant aquesta situació et demanem que t’afegeixis a les nostres reivindicacions i pengis la pancarta “EL CAMÍ DE LA GOLA ES NOSTRE”.

Només la nostra empenta farà actuar les administracions públiques implicades.

Desembre 2023

Grup en Defensa de la Gola del Fluvià

LA GOLA DE LA VERGONYA

Al Fluvià Nàutic continua instal·lada una barrera per pagar peatge. Continua el negoci d’aparcament i pernoctació d’autocaravanes. S’ha instal·lat un bar amb vistes a la Gola.
Continua l’oferta d’amarraments per a embarcacions. La inactivitat de les Administracions permet que en aquests terrenys -que són del poble en una bona part- es facin activitats comercials sense que consti cap autorització.
Vist que les administracions resulten inoperants en la recuperació de la Gola del Fluvià, s’ha creat EL GRUP EN DEFENSA DE LA GOLA DEL FLUVIÀ, amb la intenció d’impedir la pèrdua d’aquest paratge. Si t’inquieta tot el que està passant, i vols impulsar la recuperació de la Gola, apunta’t a formar part del nostre grup.

ALGUNS ANTECEDENTS
L’any 1977 es va aprovar definitivament un pla parcial i un projecte d’urbanització de l’àmbit que es va denominar “Fluvià Nàutic”. Posteriorment -l’any 1984- s`aprovà el Pla General, quedant aquest àmbit qualificat com a sòl urbà, destinat a la construcció d’habitatges. L’any 1990, en execució del Pla Parcial, es van configurar els solars edificables i l’ajuntament de Sant Pere va rebre la cessió gratuïta i obligatòria de 46.683 m2 de terrenys a l’àmbit, destinats a zones verdes i vials. Actualment, en el Registre de la Propietat, l’Ajuntament consta com a
titular en ple domini d’aquests terrenys.

L’any 2003, passats més de 10 anys sense cap activitat de desenvolupament urbà, es desclassificà l’àmbit passant a ser sòl no urbanitzable. La desclassificació, impugnada pel promotor, quedà confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’any 2009 i pel Tribunal Suprem l’any 2012.
L’any 2005 es va enderrocar l’únic edifici iniciat i mai acabat. Des d’aleshores l’INCASÒL també és propietari de 1.375 m2, corresponents al solar de l’edifici enderrocat.

Estructura de la propietat comprovada al Registre de la Propietat de Figueres. En color blanc els solars de propietat privada.

LA SITUACIÓ ACTUAL

FLUVIÀ NÀUTIC NO ÉS DE PROPIETAT PRIVADA, SINÓ QUE HI HA DIVERSOS PROPIETARIS TANT PRIVATS COM PÚBLICS.

L´ÀMBIT DE FLUVIÀ NÀUTIC TAMPOC ÉS UN PORT.

Recentment, el Departament de Costes de la Generalitat ens ha confirmat el següent: “La instal·lació del Fluvià Nàutic no està contemplada al Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030 al no ser una instal·lació portuària
per la qual cosa tampoc disposa de cap autorització portuària”. (Resposta de la Generalitat del 2-6-2023 a una consulta efectuada pel grup).
Cal afegir també que al Fluvià Nàutic existeix una franja de servitud de trànsit de 6 metres i una franja de protecció de 100 metres, que afecta les propietats públiques i privades. Per a realitzar-hi qualsevol tipus d’obra o d’activitat comercial s’ha de disposar de les autoritzacions de les administracions competents i aquestes autoritzacions no existeixen.
Des de fa mesos, DEMANEM a l’Ajuntament i als Departaments competents de la Generalitat que recuperin com a públic el tram del camí del Joncar -que ha tancat un propietari privat- per a que es pugui seguir fent servir com ha estat fins ara. AQUEST CAMÍ ÉS PÚBLIC I NO ES POT PERMETRE QUE UN PROPIETARI PRIVAT SE L’ATRIBUEIXI COM A SEU I IMPEDEIXI EL LLIURE ÚS ALS VEÏNS. Documentalment, es pot acreditar el caràcter de públic del camí, al menys des de 1977, en base a les fotografies aèries següents:

També DEMANEM que clausurin l’activitat econòmica il·legal que es fa al lloc, s’aturin les obres que sense cap permís s’hi duen a terme, i es tanqui la web https://portnatura.es/ que fa difusió d’uns serveis no autoritzats.

 

 

Juliol 2023, Grup en Defensa de la Gola del Fluvià

0
Redifussio no oficial. El web oficial es a iaeden.cat
Advocats a Figueres